Full-line New Holland

Kompetent personale

Carrier Turf

Carrier Turf

Uden luft, intet liv!

Carrier Turf er en knivlufter / tromle fokuserer på, at håndtere alle typer af græsarealer, såsom sport felter, væddeløbsbaner og golfbaner. Maskinen er designet til at være effektiv og alsidig for at give maksimal frihed i planlægningen af de ledelsesmæssige tiltag, for at skabe gode betingelser for et sundt og energisk græstørv, der har brug
for luft. Men ikke alene luften tilstrækkeligt!
Det er ikke nok, at nedbringe luft i jorden. Det er lige så vigtigt, at få den rette balance af vand i jorden. Med luftning, forbedre dræns-effekt, mens jordens evne til, at optage kunstvanding øges. Dette reducerer følsomheden over for forskellige vejrforhold.

GENERELT OM MASKINEN

Hvad er det?
Carrier Turf er en Quick knivlufter/tromle til vedligeholdelse af sportspladser, golfbaner, væddeløbsbaner, parker og lignende.

Egenskaber
Maskinen er designet til at varetage flere græspleje-opgaver i vækstlaget ned til 15 cm dybde. Den kan derfor lufte (vertidrain), vertikalskære og tromle i en arbejdsgang.

Stjerneknive
Ydermere skærer de 5 mm tynde stjerneknive de eksisterende græsrødder vertikalt, hvilket betyder, at de begynder at lave nye sideskud, som skaber nyt liv i græsset. Stjerneknivene marmorerer overfladen med 45 aflange snit pr. m2, hvilket også bevirker, at plænen får en softagtig spilleoverfl ade og god evne til hurtigt at optage vand og gødning. På hver knivdisk sidder to stjerneknive (5 mm tykke) på en torsionsfjedret arm, som bevirker, at den enkelte disk kan bevæge sig individuelt 10 cm op og ned i forhold til de øvrige arme. Hvilket betyder, at hvis en af knivdiskene støder på en hård genstand, kan den bevæge sig individuel i forhold til de øvrige, og dermed undgå skader på genstand eller maskinen.

Tromle
Hjælper med at give en plan overflade

Vertikalskæring
Med denne type maskine kan man nedsætte behovet for vertikalskærring, og med en arbejdshastighed på 8 - 10 km/t, kan man dermed nå flere behandlinger i sæsonen.

Filt i græsset
Denne metode kan også medvirke til, at nedbryde filt problemer i græsoverfladen.

Arbejdsdybde
Ved påfyldning af vand i bagerste tromle bliver det muligt at opnå en arbejdsdybde ned til 15 cm under optimale forhold.

Summasummarum
Det åbner mulighed for nytænkning med vækstlag græspleje, hvor delvis vertikalskæring, vertikaldræn, luftning, fejning og tromling i én arbejdsgang med en hastighed på 8 - 10 km/t, hvilket betyder, at man kan bearbejde store arealer for små ressourcer. Det åbner nye muligheder for at skabe endnu bedre betingelser for et sundt og stærk græstørv.

Tilbehør